HUISREGELS EVENEMENTEN

Voor alle bezoekers aan een door Straight A’s Entertainment georganiseerd evenement (o.a. LADI DADI), zijn de onderstaande huisregels van toepassing.

Het niet naleven van deze huisregels kan leiden tot verwijdering en ontzegging tot het evenement en de locatie.

 

Minimumleeftijd
Tenzij anders aangegeven, gelden er voor de evenementen minimale leeftijdsgrens van 25 jaar

Toegangsbewijs en legitimatieplicht
De locatie zal op vooraf bekende dagen/avonden Straight A’s Entertainment laten hosten, deze evenementen zijn alleen toegankelijk voor bezoekers met een geldig toegangsbewijs. Tevens dienen zij in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs zoals; identiteitskaart, rijbewijs of paspoort.

Toegang en gedrag
– Bezoekers mogen zich alleen bevinden binnen de aangewezen locaties.
– Het beklimmen en betreden van afgeschermde gebieden is ten strengste verboden.
– Elke verdere vorm van onbehoorlijk gedrag zoals agressie, vernieling, discriminatie, uitlokking en geweld wordt niet getolereerd en zal verwijdering van het evenement of overdracht aan politie tot gevolg hebben.
– Bij de toegang tot het evenement zullen bezoekers door beveiliging gecontroleerd worden op verboden items. Bij het aantreffen van niet toegestane voorwerpen, afhankelijk van de overtreding kan de bezoeker het voorwerp ook afstaan. Bij afstaan wordt het voorwerp permanent in beslag genomen.
Bij het vinden van wettelijk verboden voorwerpen zullen deze samen met de overtreder worden overgedragen aan de politie.

Verboden items
Voor het gehele terrein geldt een algeheel verbod op de volgende producten en zaken: eigen alcoholische en niet-alcoholische dranken. Alle varianten van drugs en overige verdovende middelen, deodorant, parfum, haarlak, (sport)club gerelateerde kleding, uitingen of andere provocerende kleding, paraplu’s( tenzij achtergelaten in de garderobe), glaswerk, wapens en andere gevaarlijke, brandbare of explosieve voorwerpen, audio/video opnameapparatuur (met uitzondering van mobiele telefoons en compact camera’s zonder afneembare lens), drones en andere op afstand bestuurbare voorwerpen, laserpointers of andere producten met een gevaarlijke of verstorende lichtbundel.

Beveiliging en cameratoezicht
Het terrein zal ten behoeve van de algehele veiligheid 24/7 voor, tijdens en na het evenement, onder toezicht staan van zicht- en onzichtbare camerabewaking en beveiliging. Instructies en aanwijzingen door de organisatie en het beveiligingspersoneel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
Het oordeel van Straight A’s Entertainment en de beveiliging is te allen tijde leidend in de bepaling van het wel/niet toestaan van bepaalde personen en/of voorwerpen en om de toegang te weigeren tot het evenement en alle overige mogelijke zaken wanneer deze in strijd zijn met veiligheid, gezondheid of openbare orde.

Commercie en handel
Het (ver)handelen en promoten van goederen, producten en/of diensten in en om het gehele terrein is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Straight A’s Entertainment.

Eigen risico en aansprakelijkheid
Een bezoek tot een evenement en de locatie/terrein geschied geheel op eigen risico. De organisatie aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele persoonlijke of materiële schade.

Op deze pagina weergegeven informatie kan aangevuld of gewijzigd worden!

Upcoming Events

 • 28
 • 10
 • 2023

Groningen

10:00 pm

 • 18
 • 11
 • 2023

Sneek

09:00 pm

 • 30
 • 09
 • 2023

Alkmaar

10:00 pm

 • 21
 • 07
 • 2023

Groningen

09:00 pm

 • 15
 • 07
 • 2023

Amsterdam

06:00 pm

Dit bericht is alleen zichtbaar voor beheerders.
Probleem met het weergeven van Facebook berichten. Back-up cache in gebruik.
Klik om de fout te tonen
Fout: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException